شهرداری

پروانه ساختمانی چیست؟

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.شهرداری میتواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مواد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری کند.

در پروانه های ساختمانی چه موضوعاتی درج می شود؟

در پروانه های صادره نوع استفاده،تعداد طبقات،تعداد واحد ها،تراکم ساختمانی،کاربری زمین،طرح تفصیلی مصوب،تعداد پارکینگ،تاریخ شروع اعتبار مجوز،مدت ساخت و سایر اطلاعات و سوابق مهم که در رابطه با موضوع پروانه به ملک مذکور مربوط میشوددرج می گردد.

انواع پروانه های ساختمانی:

1.پروانه احداث بنا

2.پروانه تجدید بنا

3.پروانه توسعه بنا

4.اصلاح پروانه

5.پروانه تعمیرات

6.پروانه دیوارکشی

7.پروانه مقاوم سازی

8.تجدید پروانه

پروانه احداث بنا:

این مجوز برای زمین های بایر (ساخته نشده) و بر اساس ضوابط مصوب طرح تفصیلی مربوطه صادر میشود.

پروانه تجدید بنا:

جهت تجدید بنای ساختمان موجود پس از تخریب بنای قدیمی و بر اساس ضوابط طرح تفصیلی مربوطه صادر میشود.

پروانه توسعه بنا:

جهت افزایش بنای ساختمان موجود

مثال:مجوز طبقه اول بر روی طبقه همکف موجود در ساختمان اسکلت بنایی

اصلاح پروانه:

در زمانیکه مالک با شهرداری توافق نماید تا مندرجات پروانه صادره قبلی بر اساس ضوابط طرح تفصیلی مربوطه افزایش و یا کاهش پیدا کند صادر میشود.

تجدید پروانه:

در مواردی که مهلت پروانه قبلی به اتمام رسیده و مالک قصد تجدید پروانه را داشته باشد صادر میشود.(هنگامی که برای مدتی در کار وقفه افتاده و ساختمان سازی فعال نباشد)

پروانه مقاوم سازی:

جهت املاکی که قصد تعمیر اساسی دارند و ساختمان نیاز به طرح مقاوم سازی دارد.

گام اول برای اخذ پروانه:

فرد برای شروع بایستی کد نوسازی ملک موردنظر برای اخذ پروانه ساختمانی را داشته باشد.مقاضی با توجه به شرایط ملک خود،مدارک را به واحد ثبت درخواست و تشکیل پرونده تحویل دهد.

ملک یا زمین یا ساختمان  در پرونده های شهرداری نیاز به یک کد شناسایی منحصر به فرد میباشد که در مکاتبات ،درخواست ها،سوابق و رونده ها،از این کد شناسایی استفاده میشود.

از سال ها پیش شهرداری ها اقدام به ایجاد یک کد اختصاصی ویژه به نام کد نوسازی برای شناسایی املاک کرده و تمامی املاک شهر را بر اساس این کد ،شماره گذاری و مشخص نموده اند.

کد نوسازی چه کاربردهایی دارد؟

کد نوسازی کلید شناسایی ملک شماست،هر درخواستی که در رابطه با ملک ،ساختمان یا زمین خود به شهرداری ارائه می دهید می بایست بر اساس کدنوسازی باشد.

در هنگام مراجعه حضوری به شهرداری،یا ثبت و پیگیری درخواست های الکترونیکی شما باید کد نوسازی ملک تان را ارائه نمایید.

 گام دوم:

مدارک لازم جهت هخذ کد نوسازی:

متقاضی با توجه به شرایط ملک خود ،باید مدارک زیر  را به واحد ثبت درخواست و تشکیل پرونده تحویل دهد:

-کارت ملی

-سند مالکیت شش دانگ

-اجاره نامه اوقاف یا اجاره نامه خاص (اگر ملک مورد اجاره از ارگان های ذکر شده باشد اجاره نامه ای از آنها خواهد داشت.

-قرارداد واگذاری:چنانچه ملک مورد نظر برای اخذ پروانه از اراضی دولتی باشد با شرایط خاص و طی یک قرارداد واگذاری به متقاضی واگذار میشود که در این صورت قرارداد واگذاری حکم سند را دارد.

-وکالت نامه در صورت نیاز

گام سوم:دستور نقشه

پس از ثبت درخواست و تحویل مدارک چنانچه فرد قصد اخذ مجوز را دارد بایستی به واحد نقشه برداری مراجعه نماید و پس از

آن استعلام های مرتبط با پلاک ملکی را از ارگان های مندرج را اخذ نماید.

استعلام از اداره برق (جهت حریم و بالکن سمت گذر)

استعلام از اداره گاز(جهت قطع انشعاب های قبلی)

استعلام از آب های سطحی

استعلام از اوقاف (جهت املاک وقفی)

استعلام از میراث فرهنگی (برای کاربری های گردشگری اقامتی)

استعلام از قطار شهری

پس از گرفتن پاسخ استعلام ها می بایست پاسخ ها را به واحد طرح تفصیلی در شهرداری منطقه ارائه داده و فرم دستور نقشه (یا موافقت اصولی)تحویل گرفته شود.

تهیه نقشه:

تهیه نقشه های معماری توسط مهندس معمار و ارائه توسط معمار به قسمت شهرسازی جهت کنترل و تایید نقشه از نظر بر و کف،رعایت تعداد طبقات و ارتفاع مجاز و سایر موارد مربوط به شهرسازی طبق ضوابط شهرسازی به خصوص تمامی مواردی که در موافقت اصولی و یا دستور نقشه ذکر گردیده است.

کمیسیون معماری:

مرحله بعدی پس از کمیسیون شهرسازی ،ارائه نقشه معماری توسط معمار به کمیسیون معماری جهت تایید ضوابط معماری از جمله موارد زیر است:

تعداد پارکینگ های مورد لزوم

دهانه های مجاز پارکینگ ها

دیاگرام طراحی پلان ها و ارتباط فضاها

ضوابط نورگیر

ضوابط شیب راه و پله

شیب راه و یا بالابر معلولین

تعیین جنس اسکلت سازه

تعیین سیستم تهویه مطبوع و سایر ضرورت های تاسیساتی

تذکر:تمامی نقشه ها باید با همکاری مهندس سازه و تاسیسات تهیه شده،تایید و مهر گردد.

سازمان آتش نشانی و فضای سبز:

پس از تایید کمیسیون معماری نقشه ها جهت کنترل جنس نما و سایر ضوابط به سازمان آتش نشانی و نیز جهت کنترا ضوابط مربوط به فضای آزاد به  ازای هر واحد آپارتمان و درختکاری و فضای سبز ارجاع داده یشود.

مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک:

برای پروژه های بالاتر از دوهزار متر مربع زیربنا و ساختمان های بالای شش طبقه  مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک توسط مهندس یا مشاور ژئوتکنیک و تایید گزارش توسط مهندس بازبین مورد تایید معاونت فنی شهرداری نیاز است.