با توجه به گستردگی صنعت و رشد سریع فناوری،این گروه بر خود واجب می داند تمام تلاش خود را برای همسو کردن با فناوری های مدرن دنیا انجام دهد.

پنل های تولید شده با نام برند شاون،با ترکیب خلاقانه هنر معماری و به کارگیری جدیدترین فناوری های صنعت با بازده هر چه بهتر برای هنردوستان و خالقان صنعت معماری،با دقت میکرونی را عرضه می نماید.

این گروه معماری-صنعتی مستعد است تمامی ایده ها و عناصری که در تفکرات طراحان برای تکمیل آثار هنری خود در نظر دارند را با بهترین کیفیت تولید نماید و در اختیار قرار دهد.