یکی از رشته های بسیار مهم و جذاب در مجموعه رشته های مهندسی ، عمران است . تاریخچه مهندسی عمران به قرن هجدهم برمی گردد . در آن زمان مهندسی عمران در مقابل مهندسی طراحی قرار داشت که به همه امور مهندسی مربوط به ساخت و ساز از جمله ساختمان ، سد ، کانال ها و پل ها گفته می شد . 

لازم به ذکر است بدانید که طی گذشت سال های متوالی و همچنین با پیشرفت تکنولوژی ، مهندسی های مختلف مانند مکانیک از دسته مهندس طراح جدا شده است اما مهندسی عمران همچنان نام خود را حفظ کرده است . 

در ایران نیز رشته مهندسی عمران تا قبل از انقلاب فرهنگی به نام مهندسی راه و ساختمان بود اما پس از انقلاب فرهنگی نام این رشته به اسم مهندسی عمران تغییر پیدا کرد .